Desinfekce

  • ničení mikroorganismů pomocí chemických a fyzikálních metod
  • cílové skupiny - viry, baktérie a plísně

Pracovní postup:

  • Prohlídka a  stanovení stupně znečištění objektu.
  • Harmonogram prací (výběr dezinfekční látky, speciální pracovní postupy při odstraňování plísní, poučení obyvatel).
  • Vlastní aplikace desinfekční látky
  • Prevence vzniku
  • Opakování aplikací především u plísní
  • Vyhodnocení

Místa provádění:

Obytné domy, školy, školky, průmyslové podniky, hotely, ubytovny, střechy, sklepy, byty po zemřelých, zdravotnická zařízení, jatka a výrobny, obchodní řetězce, rekreační objekty, zemědělské objekty, sklady potravin, ovoce a zeleniny, pekárny
Hrdina: Vytekla nám odpadní voda ve sklepě. Odstranili jsme ji, závadu jsme opravili. Přesto
Je nutné úplně odstranit zbytky fekálií, postižené místo vydesinfikovat a to jak před
Káča: Špatně nám odtéká odpad u dřezu? Co s tím mám dělat? Dá se tomu nějak předejít?
U odpadů ze dřezu je typickým problémem usazování tuků /z umývaného nádobí/
Maty: Babička má uskladněné obilí a vyskytli se tam hlodavci. Jak poznám, o jakého hlodavce
Identifikace je jednoduchá. Pokud se jedná o potkana, jeho trust je větší /vypadá jako
Umíte odstranit plíseň v bytě?
Ano, při masivním výskytu plísně je třeba postižené místo ošetřit protiplísňovým
Likvidujete sršně a vosy?
Ano. Likviduje celá hnízda vos i sršní. Likvidujeme i včelí roje.  Sršně likvidujeme pouze
Jak se zbavit potkanů v domě?
Zjistit místa výskytu potkanů a ošetřit inkriminované prostory položením granulované